Faq's
Laatst gewijzigd op: 7 juni 2023 | Geschreven door: Hans Delissen

Wie is aansprakelijk voor de schade aan de leaseauto?

‘Mijn werknemer heeft een leaseauto van de zaak. Hij mag hem ook privé gebruiken en daar is het mis gegaan. De auto is ernstig beschadigd aan de zijkant. De toedracht is onduidelijk en de verzekeringsmaatschappij wil niet betalen. Kan ik de schade verhalen op de werknemer?’

Je kunt de werknemer aansprakelijk stellen voor de schade, maar het is de vraag of de werknemer de schade moet betalen. Normaal gesproken moet degene die schade toebrengt aan een ander daarvoor betalen. In het arbeidsrecht is dit anders geregeld. Een werknemer is niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of dat hij bewust roekeloos is geweest. De drempel voor werknemersaansprakelijkheid ligt dus erg hoog. Kun je aantonen dat deze werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld? Kijk ook of de werknemer verzekerd is voor de schade. Als dat allemaal niet het geval is, moet je als werkgever in beginsel de schade zelf betalen.