Modellen
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2018

Formulier ziekteverzuimgesprek

Het is belangrijk als werkgever om een duidelijk verzuimprotocol te hanteren. Zo weten zowel uw medewerkers als uzelf wat precies de regels zijn omtrent ziekmelding en verzuim. Verzuimt uw medewerker regelmatig? Dan zult u met hem of haar in gesprek moeten gaan. Een verzuimgesprek is niet eenvoudig. Om die reden is het aan te raden een formulier op te stellen voor het voeren van een ziekteverzuimgesprek. Dat geeft zowel u als uw medewerkers structuur en duidelijkheid in het verzuimgesprek. Gebruik dit model voor ziekteverzuimgesprekken.