Modellen
Laatst gewijzigd op: 30 maart 2018

Proeftijdbeding

Het is niet verplicht om een proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst met uw medewerker, maar het is wel aan te raden. Door een proeftijd te hanteren, kunt u het contract meteen beëindigen als uw nieuwe medewerker binnen de proeftijd ongeschikt voor het werk blijkt te zijn. Er zijn wel een aantal regels waar u zich aan moet houden aangaande de proeftijd.

Regelgeving proeftijd

Zo mag u geen proeftijd hanteren voor een contract van zes maanden of minder. Voor een tijdelijke overeenkomst die langer is dan zes maanden, maar korter dan twee jaar kunt u een maand proeftijd aanhouden. Bij een vast dienstverband of een tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan twee jaar, kunt u twee maanden proeftijd hanteren. Let op: in uw cao kunnen afwijkende regels zijn vastgelegd omtrent de proeftijd.

Schriftelijk vastleggen

U dient de proeftijd wel schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld door een proeftijdbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Bekijk in onderstaand model hoe een proeftijdbeding eruit kan zien.