Modellen
Laatst gewijzigd op: 11 februari 2016

Protocol ongewenste intimiteiten

Indien een lid van de klachtencommissie betrokken is bij de klacht, verloopt de melding altijd via een vertrouwenspersoon.