Nieuws
Publicatiedatum: 1 oktober 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
belastingvoordeel

Belastingvoordeel expats afgetopt op WNT-norm

Vanaf 1 januari wordt het ‘feestje van de onbelaste lonen’ voor expats weer een beetje ingeperkt. Althans voor de echte grootverdieners onder de expats. De zogenaamde 30%-regeling wordt dan afgetopt op de zogenaamde WNT-norm. Voor 2024 is de maximale beloning waarover de 30% geldt nu gesteld op € 233.000. Werkgevers mogen expats onder voorwaarden vijf jaar lang 30% van hun salaris onbelast uitbetalen over het salaris dat onder dat maximum valt. Voor 2019 was dat nog acht in plaats van vijf jaar.