Nieuws
Publicatiedatum: 31 augustus 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Inspectie: slechte naleving arbeidstijden en minimumloon

Bijna een op de twee werkgevers houdt zich niet aan de Arbeidstijdenwet (Atw), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) of de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De meeste overtredingen gaan over het niet juist registreren en archiveren van de arbeidstijden. Grotere organisaties met een hoog personeelsverloop, veel arbeidsmigranten en een laag gemiddeld uurloon overtreden vaker de regels. Dat blijkt uit de Monitor eerlijk werken van de arbeidsinspectie.

Urenregistratie

De meeste overtredingen hebben betrekking op de registratie- of bewaarplicht van de Atw. Werkgevers moeten een deugdelijke urenregistratie bijhouden met begin- en eindtijden en deze minimaal 52 weken bewaren. Werkgevers zijn vaak niet op de hoogte van deze registratieplicht. Deze overtredingen komen het vaakst voor bij uitzendkrachten in sectoren met piekarbeid, zoals in de landbouw.

Minimumloon

Overtredingen tegen de Wml hebben vaak een structureel karakter en een financieel motief. Zo komt het in de horeca vaak voor dat overuren niet worden vergoed. Per saldo zakt het uurloon zo onder het minimumloon. Ook zijn er betalingsmisstanden met uitzendkrachten en schijnzelfstandigen.

Uitzendbureaus

In een op de drie gevallen weet een werkgever niet of het uitzendbureau de verplichte Waadi-registratie heeft. Zonder deze registratie mag een uitzendbureau niet werken. Werkgevers die buitenlandse uitzendkrachten inschakelen zijn meestal beter op de hoogte van deze plicht dan werkgevers die alleen met Nederlandse uitzendkrachten werken.