Nieuws
Publicatiedatum: 4 mei 2015 | Geschreven door: buromiddeldorp

Inspectie SZW beboet leidinggevenden

De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, heeft de afgelopen 2 jaar 25 keer leidinggevenden beboet voor overtredingen van arbeidswetten. Dat deed de inspectie omdat er sprake was van overtredingen van arbeidswetten zoals Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen. Het ging om gedrag van de leidinggevenden dat persoonlijk verwijtbaar was. Een leidinggevenden heeft bijvoorbeeld overtredingen niet voorkomen en laten voortduren. Het hoogste boetebedrag dat tot nu toe door de Inspectie SZW is opgelegd bedraagt € 68.000,-. De Inspectie heeft besloten om door te gaan met het beboeten van leidinggevenden. U bent dus gewaarschuwd.