Nieuws
Publicatiedatum: 2 oktober 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp
verhoging

Vanaf 2018 financieel voordeel met LKV

Per 1 januari 2018 worden de premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). Dat betekent financieel voordeel voor werkgevers. U kunt LKV’s aanvragen voor een oudere werknemer of een werknemer met een arbeidsbeperking, zoals ziekte of een handicap. Premiekorting voor jongeren komt geheel te vervallen. Zo bleek afgelopen week uit de Rijksbegroting van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

LVK pakt voordeliger uit voor werkgever

Alhoewel het LKV met € 6.000 per werknemer lager is dan de premiekorting van € 7.000, houden werkgevers er uiteindelijk toch meer aan over, aldus Wiebe de Jong, beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het komt nu regelmatig voor dat de premiekorting hoger is dan het door de werkgever te betalen bedrag aan premie werknemersverzekering. Als dat het geval is, krijgt u het verschil tussen beide bedragen niet betaald. Deze verzilveringsproblematiek is er met het LKV niet meer, want het LKV is een uitbetaling en geen korting. Ook als het LKV hoger uitvalt dan het door de werkgever te betalen bedrag aan premie werknemersverzekering, krijgt u het LKV volledig uitbetaald.

Tegemoetkoming stijging minimumjeugdloon

Naast LKV’s krijgen werkgevers vanaf januari 2018 ook tegemoetkoming bij het in dienst nemen van een jongere werknemer van 18 tot en met 21 jaar. Dit is het minimumjeugdvoordeel. Deze regeling moet ervoor zorgen dat meer jongeren aan de slag te gaan. De tegemoetkoming is bedoeld als compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon die vanaf 1 juli 2017 is ingevoerd.