Nieuws
Publicatiedatum: 8 januari 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp

Loonkosten 2018 flink omhoog

Werkgevers betalen dit jaar meer werkgeverslasten dan afgelopen jaar. Dit jaar gaan de werkgeversbijdragen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), de algemene werkloosheidspremie (Awf) én het Arbeidsgeschiktheidsfonds (Aof) omhoog. De bijdrage voor de Zvw stijgt van 6,65% naar 6,90%, de Awf stijgt van 2,64% naar 2,85% en de Aof-premie stijgt van 6,66% naar 6,77%. Een werknemer met een modaal salaris kost door deze stijgingen in 2018 21 euro per maand meer aan algemene lasten dan in 2017. De werkgeverslasten verschillen sterk per sector en inkomen van de werknemer. Zo bleek afgelopen week uit berekeningen van salarisverwerker ADP.

Loonstijging in 2018?

Overigens zullen niet alleen uw werkgeverslasten, maar ook uw loonkosten in 2018 beduidende hoger zijn dan afgelopen jaar. Het arbeidsaanbod kan de snel stijgende werkgelegenheid niet bijbenen in 2018. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) voorspelde eind december al dat door de krappe arbeidsmarkt organisaties hun personeel meer moeten betalen om ze te kunnen behouden of aantrekken.