Nieuws
Publicatiedatum: 18 september 2023 | Geschreven door: Hans Delissen
Kilometervergoeding

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent in 2024

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Werkgevers mogen de reiskosten van hun werknemers (inclusief het openbaar vervoer, vliegtuig, boot of taxi) belastingvrij vergoeden tot dat bedrag. Daarboven is het wel belast. Verder mogen zzp’ers die ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, dit bedrag per zakelijke kilometer aftrekken van hun winst. Dat meldt het Ondernemersplein, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wel of niet verplicht?

Werkgevers zijn niet verplicht om een reiskostenvergoeding te geven, behalve als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), het arbeidsvoorwaardenreglement (avr) of het individuele arbeidscontract staat. Als er geen afspraken zijn gemaakt, hebben werknemers geen recht op een reiskostenvergoeding. Toch wordt dit vaak gezien als een goede arbeidsvoorwaarde voor personeel. De onbelaste reiskostenvergoeding is niet voor werknemers met een auto of fiets van de zaak.

Werkkostenregeling

Werkgevers mogen ook een hogere reiskostenvergoeding dan € 0,23 per kilometer aan hun werknemers geven. Deze verhoging wordt dan als loon van de werknemer gezien en is dus belast. Via de werkkostenregeling (WKR) kunnen werkgevers de verhoging aanwijzen als eindheffingsloon, zodat deze onbelast blijft voor de werknemer, niet voor de werkgever.