Nieuws
Publicatiedatum: 24 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Opnieuw uitstel bedrag ineens bij pensionering

De mogelijkheid om bij pensionering een bedrag ineens van maximaal 10% van het pensioen op te nemen, is verschoven van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Het verschuiven van deze datum betekent dat werknemers die voor 1 januari 2024 met pensioen gaan geen gebruik kunnen maken van het opnemen van een deel van hun opgebouwde pensioen. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het uitstel aan de Tweede Kamer laten weten in een Kamerbrief van 18 januari 2023.

Bedrag ineens

Het Wetsvoorstel bedrag ineens houdt in dat werknemers die met pensioen gaan het bedrag geheel vrij en naar eigen inzicht kunnen besteden bijvoorbeeld aan het aflossen van de hypotheek of voor een reis. Het bedrag ineens kan alleen worden uitgekeerd op de pensioendatum of in januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de aanvrager de AOW-leeftijd bereikt. Werknemers die kiezen voor een bedrag ineens, ontvangen de rest van hun leven minder pensioen.