Nieuws
Publicatiedatum: 10 november 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
kalender

Pensioenleeftijd naar 67 jaar en drie maanden

In 2028 gaat de AOW-leeftijd met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in het jaar 2028. Tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar. Dat blijkt uit een brief van Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen van 9 november 2022.

Levensverwachting

In de Algemene ouderdomswet is vastgelegd dat de voor iedere 4,5 maand dat Nederlanders langer leven, de AOW-leeftijd automatisch met drie maanden stijgt. Vanaf 2026 zijn de AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd zijn vanaf 2026 gekoppeld. Voor het vaststellen van die leeftijd kijkt de wet vijf jaar vooruit en baseert zich op de levensverwachting na het 65e jaar. Volgens het CBS is in 2028 de levensverwachting van 65-jarigen 21,05 jaar. Daarom stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden.