Nieuws
Publicatiedatum: 16 oktober 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Pensioenpremie niet meer afhankelijk van leeftijd

Het nieuwe kabinet wil de huidige pensioensystematiek afschaffen en voor alle contracten een leeftijdsonafhankelijke premie verplicht maken. Zo krijgen de deelnemers een opbouw die past bij de ingelegde premie. Dat wil zeggen dat iedere werknemer, ongeacht leeftijd, hetzelfde percentage premie gaat betalen. Ook wil het nieuwe kabinet meer keuzevrijheid bieden. Zo wordt het in het nieuwe stelsel wellicht mogelijk om (beperkt) deel van het pensioenvermogen in een keer op te nemen.