Nieuws
Publicatiedatum: 9 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Transitievergoeding vaak oneigenlijk gebruikt

De transitievergoeding wordt vaker gebruikt als inkomenszekerheid dan als werkzekerheid. Sinds 2015 kennen we de transitievergoeding die in het leven is geroepen ter compensatie voor het ontslag en om werknemers makkelijk de overstap naar ander werk te laten maken. Daarom stimuleren ABU en AWVN werkgevers meer werk te maken voor ontwikkeling en scholing en meer aandacht te besteden van-werk-naar-werk-transities. Dat staat te lezen in De inspiratiegids Goed op weg van de Tilburg University, AWVN en ABU.

O&O-fondsen

Om het overstappen naar een ander beroep of sector makkelijker te maken, spelen ook O&O-fondsen en overheid een belangrijke rol. ABU-voorzitter Sieto de Leeuw vindt de plannen van de minister nog te vaag. In de inspiratiegids is een aantal succesvolle voorbeelden opgenomen van-werk-naar-werktrajecten die laten zien dat door samen te werken loopbaanpaden makkelijk gerealiseerd kunnen worden.