Nieuws
Publicatiedatum: 9 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Uitzendbureaus moeten discriminerende verzoeken melden

Het was al eerder aangekondigd, maar nu is het zo goed als zeker: uitzendbureaus moeten een melding doen bij de arbeidsinspectie als ze te maken hebben met een discriminerend verzoek van een opdrachtgever, bijvoorbeeld over leeftijd, gender of culturele achtergrond. Ze mogen eerst met de werkgever overleggen, maar als dat niet tot een wijziging van de selectie-eisen leidt, moet een uitzendbureau dat verplicht melden bij de inspectie.

Toezicht en boete

De arbeidsinspectie kan na de melding overgaan tot toezicht op het werving- en selectiebeleid van de opdrachtgever en in het uiterste geval ook een boete uitdelen. Volgens minister Karien van Gennip ‘verdient iedereen gelijkwaardige kansen in de zoektocht naar een baan. En het is onacceptabel dat nog te veel mensen te maken krijgen met arbeidsmarktdiscriminatie.’ De meldplicht is toegevoegd aan het wetsvoorstel gelijke kansen op werving en selectie, dat al dateert uit de vorige kabinetsperiode, maar is nooit behandeld in de Tweede Kamer. Dat gebeurt nu wel.

Taak HR

Het is een verantwoordelijkheid van de HR-afdeling om te zorgen voor een werving- en selectiebeleid dat niet discriminerend is en uitnodigt tot diversiteit. In artikel 27 lid 1 sub e staat dat de OR instemmingsrecht heeft met het aanstellingsbeleid, waaronder de inschakeling van uitzendbureaus ook valt. Vergeet ook niet de ondernemingsraad te betrekken bij dit beleid, inclusief de inschakeling van uitzendbureaus. De OR heeft namelijk wettelijk instemmingrecht bij het aanstellingsbeleid volgens artikel 27 lid 1 sub e van de Wet op de ondernemingsraden.