Nieuws
Publicatiedatum: 25 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

‘Veel zzp’ers zijn geen schijnzelfstandigen’

Slechts enkele tienduizenden zzp’ers uit de gehele groep van 1,2 miljoen vallen in de categorie ‘kwetsbaar’ en zijn gebaat bij een regulier arbeidscontract. Het grootste deel van de zzp’ers – zelfs die met een uurtarief lager dan € 35 – heeft dankzij de schaarste op de arbeidsmarkt een prima onderhandelingspositie. Zij willen graag ondernemer blijven en zijn niet gebaat bij een controle op schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst, zoals die nu door het kabinet wordt voorbereid.

Schaarste ook belangrijk

Dat schrijven de onderzoekers van de Talentmonitor, een samenwerking van data researcher Intelligence Group en bemiddelaar HeadFirst. Zij onderzochten per beroepsgroep van zzp’ers het verband tussen uurtarief en schaarste. Ze keken speciaal naar de beroepen van zzp’ers die minder dan € 35 per uur in rekening kunnen brengen. Volgens de Sociaal-Economische Raad is dat de grens waaronder eigenlijk sprake is van een verkapt dienstverband.

Onderhandelingspositie

Een zeer groot deel van de zzp’ers wil ondernemer zijn en blijven. De helft van de zzp’ers verdient sowieso meer dan € 35 per uur, kiest bewust voor het ondernemerschap, heeft een voldoende onderhandelingspositie en is tevreden met de arbeidsomstandigheden. Een heel groot deel van de andere helft, die minder dan € 35 per uur verdient, doet werk dat zo gevraagd is, dat hun uurtarieven binnenkort ongetwijfeld flink zullen stijgen. Denk aan specialisten in de bouw. Ook zij willen in meerderheid ondernemer blijven.

Bescherming

Dan blijft er een groep over die minder dan € 25 per uur maakt en niet teveel gewild is op de arbeidsmarkt, zoals kappers, schoonheidsspecialisten, horecamedewerkers, winkelverkopers, onderwijsassistenten, thuishulpen en chauffeurs van bestelwagens. Bij elkaar gaat het volgens de onderzoekers om tienduizenden (maar geen honderdduizenden) mensen. Zij zouden wel gebaat zijn bij de bescherming van een arbeidscontract, omdat hun bestaanszekerheid het minst groot is.