Nieuws
Publicatiedatum: 16 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Verplichte rapportage diversiteit aan de top

In oktober moeten bedrijven met meer dan 250 werknemers of meer dan 40 miljoen euro omzet (‘grote vennootschappen’) hun diversiteit aan de top over het boekjaar 2022 rapport aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Het gaat om de bestaande man-vrouwverhouding, de streefcijfers voor volgend jaar en het plan van aanpak om die te realiseren. De SER maakt deze gegevens van alle bedrijven eens per jaar openbaar.

Wet ingroeiquotum en streefcijfers

Het een en ander is al vastgelegd in de Wet ingroeiquotum en streefcijfers van 1 januari 2022. Daar is ook geregeld dat de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voor ten minste een derde uit vrouwen en ten minste een derde uit mannen moet bestaan. Voor non-profit organisaties zijn er vergelijkbare quota.

Tip voor HR

Zoek naar een zo groot mogelijk draagvlak binnen de organisatie als het gaat om genderdiversiteit. Bespreek daarom de opzet van de rapportage, de streefcijfers en het plan van aanpak niet alleen binnen het MT, maar ook met de ondernemingsraad, voordat het in oktober naar de SER gaat. De OR komt vaak met zinvolle suggesties vanuit de werkvloer.