Nieuws
Publicatiedatum: 26 mei 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
man-vrouwverhouding

Verplichte rapportage man-vrouwverhouding over boekjaar 2022

Over boekjaar zijn alle 5.000 grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht om in hun bestuursverslag over het afgelopen boekjaar te rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top en subtop binnen de organisatie. Het gaat om het formuleren van streefcijfers, de plannen die er zijn om die cijfers te halen en het bijhouden van de daadwerkelijke voortgang conform de Wet ingroeiquotum en streefcijfers. De rapportage moet gedaan worden bij de SER.

Boekjaar

Voor bedrijven met een boekjaar dat gelijk is aan een kalenderjaar geldt de verplichting al over boekjaar 2022, dat al een half jaar loopt. Bedrijven met een gebroken boekjaar van 1 juli tot 30 juni hoeven pas in hun verslag over komend boekjaar de streefcijfers en voortgang te rapporteren. Voor concerns geldt dat de moedermaatschappij de rapportage moet doen voor alle dochters plus de moeder. Voor beursgenoteerde ondernemingen en publiek gefinancierde organisaties gelden van bovenaf opgelegde streefcijfers.