Nieuws
Publicatiedatum: 12 januari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot

Vooral flexwerkers scholen zich minder

Ook al geven werkgevers en werknemers onverminderd aan dat scholing in het kader van werk belangrijk is, neemt het aandeel werknemers dat ook werkelijk een opleiding volgt af. In 2012 volgde 54% van de werknemers in de twee jaar ervoor een opleiding, in 2021 was dat gedaald tot 49%. De daling is groot bij flexwerkers. Dit blijkt uit de Monitor Leercultuur, een onderzoek van de SER en TNO.

Minder behoefte

De behoefte van werknemers om een opleiding te volgen neemt gestaag af. In 2012 voelde bijna de helft (49%) van de werknemers behoefte aan een opleiding, in 2021 is dat gedaald tot 42%. Een belangrijk deel van deze daling vond plaats tijdens de coronaperiode. De opleidingsbehoefte verschilt erg per contractvorm. Bij vaste contracten was de daling 6%, bij tijdelijke contracten 18%, bij oproepkrachten 12%. Bij uitzendkrachten 8%, maar daar wordt opleiden extra gestimuleerd.