Nieuws
Publicatiedatum: 1 augustus 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Wijzigingen arbeidscontract per 1 augustus

Met ingang van 1 augustus is een verbod op nevenwerkzaamheden in een arbeidscontract niet langer rechtsgeldig. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor het werk mogen niet meer worden verhaald op of betaald door de werknemer. Contacturen en zelfstudie gelden als werktijd en niet meer als eigen tijd. En als een werkgever niet binnen een maand reageert op een verzoek van een werknemer voor een vast rooster, is het verzoek automatisch ingewilligd. Dat is te danken aan een nieuwe Europese richtlijn, die is doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving.

Nevenwerkzaamhedenbeding

Staat er in het arbeidscontract of het arbeidsvoorwaardenreglement (avr) nog een nevenwerkzaamhedenbeding dat elk werk voor een andere werkgever verbiedt, dan moet dat worden aangepast. Wat nog wel mag is dat werknemers toestemming moeten vragen voor nevenwerkzaamheden. Maar de werkgever kan die toestemming alleen weigeren om zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld als de gezondheid of de veiligheid van de werknemer in gevaar komt, of als het totaal aan werkzaamheden meer wordt dan de wettelijke 40 uur.

Studiekostenbeding

Staat er ook een studiekostenbeding in contract of avr, dan moet dat waarschijnlijk ook worden aangepast. Meestal staat daar namelijk in dat voor noodzakelijke opleidingen de werkgever de studiekosten voorschiet en dat die pas in delen de jaren erna worden kwijtgescholden. Dat mag niet meer. Ook gelden de uren die de werknemer nodig heeft voor de opleiding, zowel de contacturen als de uren voor zelfstudie, voortaan als gewerkte en dus betaalde uren. Let op: dit geldt alleen voor scholing die door wet of cao wordt verplicht of die nodig is om het werk uit te voeren..

Vast rooster

Het was al in de Nederlandse wet geregeld dat een werknemer met een oproepcontract die minimaal zes maanden in dienst is elk jaar een verzoek mag doen voor een vast rooster. Dat wordt juridisch aangescherpt. Ook een werknemer met een gewone arbeidsovereenkomst kan voortaan vragen om een regelmatiger rooster. Als de werkgever niet binnen een maand reageert op zo’n verzoek, is het verzoek automatisch ingewilligd. Werkgevers hoeven niet in te stemmen met dit soort verzoeken, maar alleen als daar zwaarwegende redenen voor zijn.

Opzegverboden

Als stok achter de deur treden er per 1 augustus zes nieuwe opzegverboden in werking. Werkgevers mogen vanaf dan bijvoorbeeld geen arbeidscontracten meer opzeggen op grond van een onrechtmatig verbod op nevenwerkzaamheden, wanneer een werknemer een verzoek doet voor een vast rooster of als een werknemer weigert buiten de afgesproken tijden te werken.