Faq's
Laatst gewijzigd op: 28 februari 2023 | Geschreven door: Wander de Groot
RI&E

Hoe maak je een RI&E?

Iedere werkgever moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hebben plus een Plan van Aanpak. Het doel van de RI&E is de arbeidsrisico’s in kaart brengen, in het Plan van Aanpak staan alle maatregelen die je neemt om de gevolgen van de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Denk aan het regelen van gehoorbescherming bij geluidsoverlast of het verzorgen van goede richtlijnen voor werknemers die veel achter een computer werken.

Vier manieren

Maar hoe maak je nou zo’n RI&E en een Plan van Aanpak? Dat kan op de volgende manieren:

  1. Is jouw organisatie lid van een branchevereniging, dan kan je gebruik maken van het RI&E-instrument van de branchevereniging. Deze hoef je niet te laten toetsen door een arbodeskundige.
  2. Je kan ook gebruik maken van de applicatie ‘Route naar RI&E’ van het Steunpunt RI&E. Met deze app doorloop je alle stappen die nodig zijn bij het maken van een volledige RI&E. Na het doorlopen van deze stappen heb je een goede basis voor je RI&E. Je moet de RI&E wel nog laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.
  3. Je kan ook tegen een vergoeding een arbeidsdeskundige opdracht geven een RI&E en Plan van Aanpak te laten opstellen. Het voordeel is dat je deze RI&E niet meer hoeft te toetsen, nadeel is dat je minder betrokken bent bij het proces.

Je kan ook zelf een RI&E maken door bijvoorbeeld met de preventiemedewerker, OR of PVT de risico’s binnen jouw organisatie in kaart te brengen. Deze moet je nog wel even laten toetsen door een gecertificeerde arbodeskundige.

Toetsing arbodeskundige

De toetsing van de RI&E kost geld en moet worden gedaan door een gecertificeerde arbodeskundigen. Vraag voor toetsing offertes op bij meerdere arbodeskundigen. Als je een contract hebt met een gecertificeerde arbodienst is toetsing vaak al inbegrepen. Toetsing is niet nodig als je een branchevoorbeeld gebruikt of zelf een erkende arbodeskundige de RI&E op laat stellen.

Rol HR en OR

Als HR-professional ben je verantwoordelijk voor het in kaart brengen van arbeidsrisico’s en het ontwikkelen van beleid voor een veilige en gezonde werkomgeving. De OR heeft een belangrijke taak om toe te zien op veilig en gezond werken en heeft instemmingsrecht bij de vaststelling van de RI&E, conform artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden.