Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 mei 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Mogen wij onze werknemers testen op alcohol en drugs?

Nee, niet zonder wettelijke basis. En die is er tot nu toe alleen voor bijvoorbeeld in sectoren als de scheepvaart, de luchtvaart en het transport over weg en spoor. Wel zijn er plannen om de Arbowet te wijzigen zodat ook de 400 bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (vooral de chemie) die mogelijkheid krijgen. En zelfs bedrijven die niet onder de Brzo vallen.

ADM-beleid

Dat kan alleen onder strikte voorwaarden. Een alcoholtest wordt gezien als een medische ingreep en is een inbreuk op de privacy van de medewerkers. Testen kan dus alleen onder meer onder voorwaarde van een goed werkend beleid over alcohol, drugs en medicijnen (ADM-beleid). Dat beleid heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad.