Faq's
Laatst gewijzigd op: 19 februari 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Mag ik de vakantiedagen van mijn zieke werknemer verrekenen met ziektedagen?

U mag niet het wettelijk aantal vakantiedagen waar uw medewerker recht op heeft verrekenen met ziektedagen. Heeft de medewerker bovenwettelijke, ofwel extra, vakantiedagen? Ga dan na of hier iets over is afgesproken in de cao of de arbeidsovereenkomst. U mag namelijk alleen bovenwettelijke vakantiedagen verrekenen met ziektedagen als u dat van tevoren met uw medewerker heeft afgesproken in een arbeidscontract of het collectieve personeelsreglement. Heeft u niets hierover afgesproken met uw medewerker? Dan moet u eerst toestemming van uw medewerker krijgen om dit te verrekenen.

Wettelijk aantal vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op het wettelijk aantal vakantiedagen. In uren per jaar is dit vier keer het aantal uren dat de medewerker per week werkt.