Nieuws
Publicatiedatum: 26 november 2018 | Geschreven door: buromiddeldorp
Rechtspraak

Consultatie over nadere regels Wet arbeidsmarkt in balans

Enkele onderdelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn uitgewerkt in zogeheten ‘lagere regelgeving’ en staan sinds enkele dagen ter internetconsultatie online. In deze regelgeving wordt onder meer verduidelijkt hoe de compensatie voor de transitievergoeding voor werkgevers in zijn werk gaat. U kunt tot en met 10 december op deze regelgeving reageren op deze website.

Lagere regelgeving

De regelgeving die nu ter internetconsultatie staat:

  • de voorwaarden waaronder werkgevers compensatie krijgen voor uit te betalen transitievergoedingen;
  • een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren, zodat voor álle werknemers de transitievergoeding geldt;
  • verduidelijking welke arbeidsovereenkomsten wel en niet een oproepovereenkomst zijn;
  • een wijziging van het besluit Wfsw: vaststelling van het vaste verschil tussen de hoge (voor flexwerk) en lage WW-premie (voor vast werk) op vijf procentpunten; vastlegging van vier situaties waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen; het overhevelen van enkele lasten van sectorfondsen naar andere fondsen;
  • een wijziging van het besluit Wfsw: enkele bepalingen vervallen, afschaffing van het overgangsrecht bij de sectoraansluiting van uitzendbedrijven en nieuwe regels over de sectoraansluiting van payrollbedrijven.