Nieuws
Publicatiedatum: 12 september 2022 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt in 2023

Per 1 januari 2023 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd van € 2,00 naar € 2,13. De  onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. In deze tabelcorrectiefactor wordt rekening gehouden met de inflatie. De factor komt naar alle waarschijnlijkheid uit op 1,063. Omgerekend betekent dit een onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 uitkomt op € 2,13 per thuiswerkdag.

Vrije ruimte

Je kan werknemers momenteel ook meer dan € 2 per dag onbelast vergoeden, maar dan moet je het meerdere aanwijzen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (Wkr). In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom en 1,18% boven € 400.000. Blijf je met alle aangewezen vergoedingen, verstrekkingen binnen de vrije ruimte, dan kan dit onbelast. Bij overschrijding betaal je 80% belasting.