Nieuws
Publicatiedatum: 20 februari 2017 | Geschreven door: buromiddeldorp

Onderbetaling nep-stagiairs zwaar bestraft

Twee instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zijn beboet voor het niet betalen van minimumloon aan hun nep-stagiaires. De stagiaires werkten er ook nog nadat ze hun opleiding hadden afgerond, in een gewone dienstbetrekking. Ze verdienden echter niet meer dan hun oude stagevergoeding, zo’n 300 euro per maand voor 32 uur per week. Onterecht, zo oordeelde de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De stagiairs zullen alsnog aanvulling van hun loon krijgen tot minimumloon.

Stage of werk?
Alhoewel een afgeronde opleiding al een sterke aanwijzing is dat het geen stage maar een gewoon dienstverband betreft, hoeft dit niet altijd zo te zijn. Het is ook toegestaan mensen met een afgeronde opleiding een werkervaringsplek of stage aan te bieden. Daar zijn wel eisen aan verbonden. Zij mogen geen reguliere werknemers vervangen, moeten begeleiding krijgen en leren hoort centraal te staan.

Leerplan en overeenkomst
Heeft u zelf ook werkervarings- of stageplekken? Voorkom een boete van de Inspectie van SZW. Zorg dat dat u een leerplan opstelt en wijs iemand aan als begeleider. Vergeet ook niet een stageovereenkomst op te stellen, waarin de duur van de stage, de leerdoelen, de stagevergoeding en de beoordelingsmomenten staan.