Performance management in een agile werkomgeving

Killian Wawoe, Maud Schaapveld, Rutger Verbeet

Effectief beoordelen zonder de traditionele performance cyclus?

Veel organisaties geven aan dat zij af willen van het klassieke performance management, dat bestaat uit jaarlijks het stellen van doelen, het vellen van een oordeel in de vorm van een score en daaraan gekoppelde beloningsconsequentie. Dit klassieke model kost veel tijd, levert veel frustratie en papierwerk op en past niet in een wendbare, agile werkomgeving. Maar is er alternatief? Jazeker, dat tonen Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet aan. De auteurs doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen.

Coördinator, coach en rechter

Na een grondige analyse komen de auteurs tot een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus. Door performancemanagement op te knippen in verschillende processen zijn de auteurs tot de conclusie gekomen dat managers in het klassieke beoordelingsproces verschillende rollen hebben: die van coördinator, coach en rechter. Door deze rollen zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen, kort-cyclisch in te richten, ontstaat er een performancemanagementsysteem dat past bij een agile (wendbare) werkomgeving.

Performance management

Kilian Wawoe, Maud Schaapveld en Rutger Verbeet doken in de literatuur en vroegen meer dan 700 professionals en tientallen organisaties hoe het anders zou kunnen. In dit boek bieden ze na een grondige analyse een praktisch alternatief voor organisaties die af willen van de traditionele performance cyclus. Door performancemanagement op te knippen in verschillende processen zijn de auteurs tot de conclusie gekomen dat managers in het klassieke beoordelingsproces verschillende rollen hebben: die van coördinator, coach en rechter.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Inleiding

Deel l

KLASSIEK PERFORMANCE MANAGEMENT

  1. Basistheorieën uit de psychologie
  2. De ontwikkeling van performance management
  3. Performance management vandaag de dag
  4. Wat is er mis met het huidige systeem?

Deel ll

PERFORMANCE MANAGEMENT NIEUWE STIJL

  1. Ontwerpcriteria voor een nieuw performancemanagementsysteem
  2. Performance management in een agile werkomgeving
  3. Naar een nieuw performancemanagement-systeem

Naschrift

Noten

 

Titel: Performance management in een agile werkomgeving
Auteur: Killian Wawoe, Maud Schaapveld, Rutger Verbeet
Serie: .
Prijs: 29,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl