Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 28 augustus 2012 | Geschreven door: Hans Delissen

Brief waarschuwing stopzetten loondoorbetaling

Wanneer een herstelde werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, kunt u na een waarschuwing overgaan op het stopzetten van de loondoorbetaling. Dat doet u door middel van deze brief.