Checklists
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2021

Geboorteverlof

Uw medewerker heeft recht op geboorteverlof als zijn of haar partner is bevallen, dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg. Geboorteverlof wordt ook wel vaderschapsverlof genoemd, maar geldt voor alle partners van bevallen medewerkers. Bekijk in deze checklist wat de regels zijn omtrent geboorteverlof voor uw medewerkers.

Betaald verlof

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof te geven. Het maakt geen verschil of de medewerker parttime of fulltime werkt. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De medewerker moet dit verlof binnen vier weken na de geboorte van het kind op nemen.

Wanneer kraamverlof?

Uw medewerker heeft recht op geboorteverlof als hij of zij de partner is van de bevallen moeder. Hiervoor hoeft uw medewerker niet getrouwd te zijn of een geregistreerd partnerschap te hebben. Het geldt ook als ze ongehuwd samenwonen. De partner moet het kind wel erkennen. Als de partner van uw medewerker thuis is bevallen, moet het geboorteverlof binnen vier weken na de bevalling worden opgenomen. Bij een ziekenhuisbevalling gaan de vier weken in nadat de baby is thuisgekomen.

Krijgt uw medewerker een meerling? Dan krijgt hij of zij geen extra geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof

Partners kunnen maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Voor het aanvullend geboorteverlof krijgen werknemers een uitkering van het UWV van 70% van het brutosalaris, met een maximum van 70% van het maximum-dagloon. Deze vergoeding moet de werkgever voor de werknemer aanvragen. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren is. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind, en zij moeten eerst het geboorteverlof van één week hebben opgenomen.