Basisboek WOR-bestuurder en HR-manager

Heleen Hoogeveen en Jeannette Termeulen

Hoe moeten bestuurder en HR omgaan met de OR?

Als bestuurder of HR-manager voer je regelmatig overleg met de ondernemingsraad (OR). In de praktijk verloopt dit overleg niet altijd even makkelijk – soms zelfs moeizaam. Vaak wordt de OR gezien als een obstakel: vertragend voor de besluitvorming, tijdrovend en duur. Dat is een gemiste kans. De OR kan een toegevoegde waarde hebben voor de organisatie en het personeel. Als signaalfunctie, maar ook door een breder draagvlak te creëren onder het personeel voor ingrijpende besluiten. Bovendien leidt goed overleg met de OR in veel gevallen tot betere besluitvorming.

Wet op de ondernemingsraden

Het ‘Basisboek WOR-bestuurder en HR-manager’ is speciaal bedoeld voor de directeur of (interim) manager die volgens de Wet op de ondernemingsraden de rol van formele bestuurder vervult en het overleg met de OR doet. En voor de HR-manager die zowel de bestuurder als de ondernemingsraad van informatie voorziet. Het biedt inzicht in de Wet op de ondernemingsraden, waarin zowel de rol van de bestuurder als die van de OR is vastgelegd. Wat zijn de belangrijkste rechten en plichten van bestuurder en OR, welke rol en functie heeft de OR en hoe kan je daar het beste mee omgaan? Achter in het boek vind je bovendien de complete wettekst als naslagwerk.

Meer dan de WOR

Succesvol omgaan met de OR gaat verder dan het tot op de letter volgen van de wet. Overleg en communicatie tussen de verschillende partijen is cruciaal. Daarom biedt dit boek veel praktische handvatten voor constructief overleg met de OR: van het hanteren van diverse communicatiestijlen tot het opstellen van een ondernemingsovereenkomst. Bovendien staat het boek boordevol tips en voorbeelden waarmee je meer rendement uit de medezeggenschap kan halen.

Basisboek WOR-bestuurder en HR-manager
Deel 4 uit de serie Professionele medezeggenschap
Heleen Hoogeveen en Jeannette Termeulen
ISBN 97890 83075 488
€ 32,50 excl btw en verzendkosten

Titel: Basisboek WOR-bestuurder en HR-manager
Auteur: Heleen Hoogeveen en Jeannette Termeulen
Serie: .
Prijs: 32,50
isbn: 97890 83075 488

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl