Het Nieuwe Belonen

Kilian Wawoe

Het Nieuwe Belonen schetst een alternatief voor de huidige beoordelingscyclus waarbij je een keer per jaar wordt afgerekend op het behalen van targets die een jaar eerder zijn vastgesteld.

Het Nieuwe Belonen bestaat uit vier pijlers

 • belonen op basis van HR-analytics;
 • prestaties alleen nog beoordelen met voldoet wel/niet
 • een nieuwe performancemanagementcyclus met veel aandacht voor competentieontwikkeling, feedback en doorlopende goal setting ;
 • een eerlijke verdeling in de vorm van een variabele winstdeling in combinatie met een teambeloning en eventueel een pro-sociale bonus.

Op 13 januari 2018 werd Kilian Wawoe over Het nieuwe belonen geïnterviewd door Felix Meurders in het programma Spijkers met Koppen. Bekijk het interview via deze deze link.

Inhoudsopgave

PROLOOG

 1. WAT IS BELONEN
  1.1 Belonen als strategisch instrument
  1.2 Vroege theorieën over belonen
  1.3 De nieuwe tijd
 2. MOTIVATIE
  2.1 Vijf dimensies van persoonlijkheid
  2.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
  2.3 Meer motivatie zonder extra beloning
 3. PRESTATIE
  3.1 Werkprestatie
  3.2 Prestatie en resultaat
  3.3 Individuele en teamprestatie
  3.4 Betere prestatie zonder extra beloning
 4. GELUK, TEVREDENHEID EN BEVLOGENHEID
  4.1 Geluk
  4.2 Tevredenheid
  4.3 Bevlogenheid
  4.4 Meer geluk, tevredenheid en bevlogebnheid zonder extra beloning
 5. TALENT
  5.1 Aantrekkelijkheid van de organisatie
  5.2 Verloop
  5.3 Inbedding van talent
  5.4 Internationale beloningsvergelijkingen
  5.5 Talent aantrekken en behouden zonder extra beloning
 6. EERLIJK BELONEN
  6.1 Minimum inkomen per groep
  6.2 Rechtvaardige verdeling
  6.3 Gevolgen van ongelijkheid
  6.4 Eerlijker belonen
 7. GEVAREN VAN HET OUDE BELONEN
  7.1. Het proces van beoordelen
  7.2 Contraproductief werkgedrag
  7.3 Ander ongewenst gedrag
  7.4 Waarom is prestatiebeloning zo hardnekkig?
 8. HET NIEUWE BELONEN
  8.1 Vier pijlers van het nieuwe belonen
  8.2 Een nieuwe formule voor werkprestatie en resultaat

EPILOOG

NOTEN

Titel: Het Nieuwe Belonen
Auteur: Kilian Wawoe
Serie: .
Prijs: 29,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl