Het Nieuwe Belonen

Kilian Wawoe

Naar een moderne en effectieve manier van belonen

Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die gehaald zijn en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo zouden we het oude belonen kunnen samenvatten. Decennialang heeft dit systeem gewerkt. Maar de werkomgeving is ingrijpend veranderd. We werken in plattere organisaties, meer agile, meer in teams en we doen complexer werk.

Alleen managers geloven nog in het oude belonen

In ‘Het Nieuwe Belonen’ toont auteur Kilian Wawoe aan dat de oude manier van belonen hoogstens leidt tot meer extrinsieke motivatie, maar niet tot meer intrinsieke motivatie. De oude prestatiebeloning zet vooral aan tot verkeerd en ongewenst gedrag. Bovendien blijken individuele bonussen vaak niet te leiden tot meer tevredenheid over het werk of de beloning, meer bevlogenheid of het aantrekken of behouden van talent. De enige reden dat we nog ouderwets belonen is omdat managers denken dat het werkt.

Joris Luyendijk over Het Nieuwe Belonen: “Kilian Wawoe combineert op scherpzinnige wijze inzichten uit de literatuur met een enorme praktijkervaring – ik lees echt alles van hem.”

Vier pijlers van het nieuwe belonen

Wawoe schetst een alternatief voor de huidige beoordelingscyclus waarbij je een keer per jaar wordt afgerekend op het behalen van targets die een jaar eerder zijn vastgesteld. Het Nieuwe Belonen bestaat uit vier pijlers:

 • belonen op basis van HR-analytics;
 • prestaties alleen nog beoordelen met voldoet wel/niet;
 • een nieuwe performancemanagementcyclus met veel aandacht voor competentieontwikkeling, feedback en doorlopende goal setting;
 • een eerlijke verdeling in de vorm van een variabele winstdeling in combinatie met een teambeloning en eventueel een pro-sociale bonus.

Inhoudsopgave

PROLOOG

 1. WAT IS BELONEN
  1.1 Belonen als strategisch instrument
  1.2 Vroege theorieën over belonen
  1.3 De nieuwe tijd
 2. MOTIVATIE
  2.1 Vijf dimensies van persoonlijkheid
  2.2 Intrinsieke en extrinsieke motivatie
  2.3 Meer motivatie zonder extra beloning
 3. PRESTATIE
  3.1 Werkprestatie
  3.2 Prestatie en resultaat
  3.3 Individuele en teamprestatie
  3.4 Betere prestatie zonder extra beloning
 4. GELUK, TEVREDENHEID EN BEVLOGENHEID
  4.1 Geluk
  4.2 Tevredenheid
  4.3 Bevlogenheid
  4.4 Meer geluk, tevredenheid en bevlogebnheid zonder extra beloning
 5. TALENT
  5.1 Aantrekkelijkheid van de organisatie
  5.2 Verloop
  5.3 Inbedding van talent
  5.4 Internationale beloningsvergelijkingen
  5.5 Talent aantrekken en behouden zonder extra beloning
 6. EERLIJK BELONEN
  6.1 Minimum inkomen per groep
  6.2 Rechtvaardige verdeling
  6.3 Gevolgen van ongelijkheid
  6.4 Eerlijker belonen
 7. GEVAREN VAN HET OUDE BELONEN
  7.1. Het proces van beoordelen
  7.2 Contraproductief werkgedrag
  7.3 Ander ongewenst gedrag
  7.4 Waarom is prestatiebeloning zo hardnekkig?
 8. HET NIEUWE BELONEN
  8.1 Vier pijlers van het nieuwe belonen
  8.2 Een nieuwe formule voor werkprestatie en resultaat

EPILOOG

NOTEN

Titel: Het Nieuwe Belonen
Auteur: Kilian Wawoe
Serie: .
Prijs: 29,50

Hulp nodig met bestellen? Bel ons op 070 310 70 11 of stuur een mail naar info@performa.nl