Checklists
Laatst gewijzigd op: 30 oktober 2017

Bijzonder verlof

Naast de bij wet verplichte vormen van verlof, is er ook het zogeheten bijzonder verlof. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Afspraken hierover staan in de cao, het personeelsreglement of  de arbeidsovereenkomst. Daarin zijn zaken geregeld wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is.

Meestal betaald verlof

Bijzonder verlof, ook wel buitengewoon verlof, is meestal betaald. Het is verlof waar uw medewerkers aanspraak op kunnen maken of basis van de in uw organisatie geldende afspraken. Bijzonder verlof duurt over het algemeen niet langer dan één a twee dagen.

Soorten bijzonder verlof

Het staat u vrij om gelegenheden aan te wijzen waarvoor uw medewerkers bijzonder verlof kunnen krijgen. Vaak gaat het om familieomstandigheden zoals:

  • de begrafenis van een familielid;
  • uw huwelijk of van een familielid;
  • uw ambtsjubileum;
  • een verhuizing;
  • een examen;
  • activiteiten voor een vakbond.

Cao

Controleer eerst of er in uw cao afspraken staan over bijzonder verlof. Is dat niet het geval, dan kunt u ook extra regelingen treffen over bijzonder verlof in het personeelsreglement of in de arbeidsovereenkomst.

Alhoewel u niet verplicht bent om iedere medewerker exact hetzelfde bijzonder verlof toe te kennen, is het verstandig om de regels omtrent bijzonder verlof in uw organisatie voor iedereen gelijk te houden. Zo voorkomt u verdenking van discriminatie.

Verlof en sollicitatie

Het is hoogst ongebruikelijk dat uw medewerkers recht hebben op (betaald) verlof om te solliciteren. De medewerker moet hiervoor vakantieuren opnemen. In de cao of het bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Verlof en doktersbezoek

Er geldt geen onvoorwaardelijk recht op doktersbezoek. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of tandarts gaan. Als doktersbezoek buiten werktijd niet mogelijk is, kunt u doktersbezoek in aanmerking laten komen voor kort verzuimverlof.

Verlof voor zwangerschapsonderzoek

Uw medewerker hoeft geen verlof op te nemen bij een zwangerschapscontrole. U betaalt het loon door tijdens het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.