Faq's
Laatst gewijzigd op: 10 februari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Mijn medewerker is ziek. Wanneer moet ik de arbodienst inschakelen?

In de Wet verbetering poortwachter staan alle regels en wettelijke voorschriften als het gaat om zieke medewerkers en het re-integratietraject. In deze wet staat dat u binnen een week uw medewerker ziek moet melden bij de bedrijfsarts of de door u gecontracteerde arbodienst. Vaak staan in uw cao of personeelsreglement aanvullende regels wat betreft ziekmelding. Zo kan er bijvoorbeeld in staan wanneer de medewerker zich bij de werkgever ziek moet melden en op welke manier.