Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 april 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Wat moet er in het arbeidsdeskundig rapport staan?

Een arbeidsdeskundig rapport is een belangrijk onderdeel van het verzuimdossier van uw zieke medewerker. Het is belangrijk dat dit rapport vakkundig en zorgvuldig is opgesteld. De Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) heeft hiervoor een gedragscode opgesteld. Daarin staan vijf eisen waaraan een arbeidsdeskundig rapport moet voldoen:

  • De gronden waarop de conclusie van het rapport steunt moeten op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet zijn.
  • De feiten, omstandigheden en bevindingen uit het rapport ondersteunen deze gronden.
  • Deze gronden dienen de daaruit getrokken conclusies te rechtvaardigen.
  • De rapportage beperkt zich tot het deskundigheidsgebied van de rapporteur.
  • De rapportage en gebruikte methoden van onderzoek blijven binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

Raadpleeg voor meer informatie over het re-integreren van een zieke werknemer de checklist Re-integratie.