Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 juni 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn medewerker heeft zijn ziekte verzwegen tijdens de sollicitatieprocedure en kan nu zijn functie niet uitvoeren. Wat nu?

Het verzwijgen van ziekte door uw medewerker tijdens de sollicitatie is niet wettelijk verboden. Uitzondering is, als het om een geval gaat waarbij de medewerker tijdens de sollicitatie wist dat hij de functie door deze ziekte niet zou kunnen uitvoeren. Is dit het geval? Dan heeft u de volgende opties:

Beëindigen dienstverband

U kunt een ontslagprocedure starten. Hiervoor heeft u wel een dringende reden nodig, de kantonrechter zal hier streng op controleren. Als de medewerker nog in zijn proeftijd zit, is dit niet nodig. Heeft de medewerker een tijdelijk dienstverband, dan kunt u ervoor kiezen het contract te laten aflopen.

Loondoorbetaling stopzetten

In enkele gevallen is het mogelijk om het loon van uw medewerker stop te zetten. U moet kunnen aantonen dat de medewerker opzettelijk heeft verzwegen dat hij wist dat zijn ziekte hem arbeidsongeschikt zou maken voor de functie.