Faq's
Laatst gewijzigd op: 2 november 2020 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn werknemer is zwanger. Hoe veranderen haar arbeidstijden?

De Arbeidstijdenwet is zeer specifiek over de regels met betrekking tot arbeidstijden voor zwangere werknemers. Een zwangere werknemer heeft recht om arbeid te verrichten ‘in een bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon’, aldus artikel 4:5 lid 3 van de Arbeidstijdenwet. Een zwangere werknemer van 18 jaar of ouder kan niet worden verplicht meer arbeid te verrichten dan:

  • tien uur per dienst;
  • gemiddeld 50 uur per week in een periode van vier aaneengesloten weken;
  • gemiddeld 45 uur per week in een periode van 16 aaneengesloten weken.

Nachtdienst

U mag een zwangere of een net bevallen werknemer in principe niet verplichten tot het draaien van nachtdiensten. Let op: dit geldt tot zes maanden na de bevalling. Alleen als u aannemelijk kan maken dat de nachtdienst écht nodig is, dan mag het wel. Denk aan een verpleegster die in een ziekenhuis of verzorgingstehuis werkt. Het is wel prettig als een werknemer niet te veel nachtdiensten moet draaien, dus beperkt dit zo veel als het kan. Van werkgevers wordt verwacht dat zij zich houden aan goed werkgeverschap, dat wil zeggen dat u zoveel mogelijk rekening houdt met de situatie van uw werknemer.