Faq's
Laatst gewijzigd op: 11 juni 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn werknemer vraagt vakantie aan die erg slecht uitkomt, kan ik dit zomaar weigeren?

Medewerkers hebben het recht om het wettelijk aantal minimum vakantiedagen vrij te nemen. U heeft, na de vakantieaanvraag van uw medewerker, twee weken de tijd om de aanvraag al dan niet goed te keuren. Wilt u deze vakantieaanvraag weigeren? Dan dient u dit niet alleen op tijd te doen, maar ook onderbouwd met een goede motivatie. U kunt de aanvraag weigeren als u een gewichtige reden heeft, denk aan bijvoorbeeld het feit dat het een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering zou opleveren als de medewerker toch op vakantie gaat.

Let op: in de voor uw organisatie geldende cao, het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst kunt u beperkingen opleggen aan de vakantieperiodes. Is er bijvoorbeeld een piekdrukte in een bepaalde maand van het jaar? Dan kunt u daarin opnemen dat er geen verlof mag worden opgenomen in die periode.