Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 februari 2016 | Geschreven door: Hans Delissen

Zijn er uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?

Zijn er uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet?

 

Ja, die zijn er. De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die voor een werkgever werkt, maar er zijn uitzonderingen. De Arbeidstijdenwet geldt dan niet of gedeeltelijk. De uitzonderingen zijn: – Mensen die niet voor een werkgever werken. – Werknemers die € 58.350 of meer verdienen en voor medisch specialisten. Dit is ongeveer 3 maal het minimumloon. Uitzondering hierop zijn mensen die gevaarlijk werk, nachtdienst of werk door niet-leidinggevenden in de mijnbouw verrichten. – Vrijwilligers. – Beroepssporters. – Wetenschappelijke onderzoekers. – Podiumkunstenaars. – Medisch en tandheelkundig specialisten, verpleeghuisartsen, huisartsen en sociaal geneeskundigen. – Begeleiders van school- en vakantiekampen. – Militair personeel bij inzet en bij oefeningen. Voor de regels voor zondagsarbeid uit de Arbeidstijdenwet is er ook een uitzondering. Ze gelden niet voor mensen die een geestelijk ambt binnen de kerk hebben. Voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de overheid en de politie geldt ook een uitzondering op de Arbeidstijdenwet. De Arbeidstijdenwet geldt niet als dit de handhaving van de openbare orde verhindert.