Voorbeeldbrieven
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023 | Geschreven door: Hans Delissen
remote werken

Verplichte vrije dagen

Een werkgever heeft het recht enkele dagen per jaar als verplichte vakantiedag aan te wijzen, zolang dit is vastgelegd in de cao of in het arbeidsvoorwaardenreglement (avr). Meestal gaat het om enkele dagen per jaar. Bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaart of de periode tussen Kerst en Nieuwjaar. Werknemers zijn in dat geval verplicht deze dagen vrij te nemen ten koste van hun vakantiedagen. Het aanwijzen welke dagen verplicht vrij zijn is een zaak van werkgever en ondernemingsraad of PVT. Het is daarom zaak tijdig, voor aanvang van een nieuw jaar, duidelijkheid te hebben. Gebruik deze modelbrief om uw medewerkers op de hoogte te stellen van de verplichte vrije dagen van dit jaar.