Faq's
Laatst gewijzigd op: 15 maart 2023 | Geschreven door: Hans Delissen

Wanneer vervallen de wettelijke vakantiedagen?

Wettelijke vakantiedagen vervallen automatisch een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Op 1 juli vervallen dus de niet opgemaakte vakantiedagen van het afgelopen jaar. Er zijn een paar ‘mitsen en maren’:

  • Als een werkgever de werknemer niet op tijd informeert over de vervaltermijn en de werknemer geen gelegenheid heeft de openstaande vakantiedagen alsnog op te nemen, geldt het automatisch vervallen niet.
  • Als de werknemer kan aantonen dat het door extreme drukte onmogelijk was de wettelijke vakantiedagen op te nemen. In dat geval blijven ze vijf jaar geldig, net als bij de bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Als in de cao of arbeidsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over een langere vervaltermijn bij het opnemen van niet benutte vakantiedagen.

Raadpleeg onze checklist over wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen