Nieuws
Publicatiedatum: 15 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot

Thuiswerk- en reiskostenvergoeding omhoog

De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding gaat per 1 januari omhoog van € 2 in 2022 naar € 2,13 per thuisgewerkte dag. Bij de indexatie is nog geen rekening gehouden met de gestegen energieprijzen. Ook de onbelaste reiskostenvergoeding per kilometer stijgt van € 0,19 naar € 0,21 per 1 januari 2023 en € 0,22 per 1 januari 2024.

Communicerende vaten

Thuiswerkvergoedingen komen steeds vaker voor als extra arbeidsvoorwaarde. Het ligt voor de hand dat per werknemer op dezelfde dag niet én een reiskostenvergoeding én een thuiswerkvergoeding geldt. Beide vergoedingen bijhouden per werknemer per week of maand betekent wel een iets ingewikkelder administratie.