Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 mei 2019 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn oud-werknemer heeft mij opgegeven als referent. Wat mag ik wel en wat mag ik niet zeggen?

Ten eerste bent u niet verplicht als referent voor uw werknemer te fungeren. Er staat namelijk niets over in de wet vastgelegd. Uw werknemer kan u wel vragen om een referentie. Mocht u daartoe bereid zijn, dan dient u zich aan twee regels te houden.

Aansprakelijk

Ten eerste mag u geen onjuiste informatie verstrekken. Dat betekent dat u uw werknemer niet mag onderwaarderen, maar ook niet overwaarderen. Met andere woorden: als u te hoog, en dus onjuist, opgeeft over uw oud-werknemer kunt u achteraf door de nieuwe werkgever aansprakelijk worden gesteld voor zijn of haar disfunctioneren.

Goed werkgeverschap

Ten tweede dient u zich nog steeds te houden aan ‘goed werkgeverschap’. Dit is breed begrip dat wettelijk is vastgelegd. Het houdt onder andere in dat u geen misbruik mag maken van uw machtspositie als werkgever en dat u zorgvuldig moet handelen.

Meer weten over goed werkgeverschap? Houd onze nieuwsbrief in de gaten!