Faq's
Laatst gewijzigd op: 21 april 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Wanneer arbeidsvoorwaarden harmoniseren?

Als twee of meer organisaties samengaan tot één, is er bijna altijd sprake van verschillende arbeidsvoorwaarden. En dat is meestal niet wenselijk. In dat geval wil de werkgever vaak harmoniseren om te voorkomen dat verschillen in arbeidsvoorwaarden leiden tot discussie.

Wanneer niet harmoniseren?

Maar let op. Harmoniseren kan niet altijd, waarschuwt werkgeversorganisatie AWVN. In de volgende situaties is harmonisatie niet toegestaan of mogelijk:

  • als er sprake is van een zogenaamde overgang van onderneming. Neemt de overnemende partij een onderneming over en wordt deze integraal en zelfstandig voortgezet, dus los van eventuele andere bedrijven van de overnemende partij, dan is er sprake voor voortzetting pg overgang van de betreffende onderneming. Dat is geen reden om de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Je mag als werkgever dus niet zomaar de arbeidsvoorwaarden versoberen na overname.
  • als er verschillende branche-cao’s van toepassing zijn voor de onderliggende organisaties. Als er geen cao’s gelden, kunnen de samengevoegde bedrijven samen één nieuw arbeidsvoorwaardenreglement (avr) krijgen. Losse bedrijfscao’s (die gelden voor één organisatie) kunnen met iets meer moeite samengevoegd worden tot een nieuwe bedrijfscao. Maar harmoniseren van arbeidsvoorwaarden van organisaties die bij verschillende branche- of bedrijfstakcao’s zijn aangesloten, kan alleen voor de zaken die boven de cao’s uitstijgen.
  • als er een of meer verplichte aansluitingen bij een bedrijfstakpensioenfonds is. Worden de arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd, dan zou dat ook moeten voor de arbeidsvoorwaarde pensioen. Zijn er alleen contracten met een of meer pensioenverzekeraars, dan is het een kwestie van een nieuw contract maken voor alle organisaties. Is één van de organisaties verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, dan kan je vragen of de andere organisaties daar ook onder kunnen en mogen vallen. Is er sprake van verschillende verplichte aansluitingen, dan is harmonisatie bijna onmogelijk.