Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 januari 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Mijn werknemer heeft ontslag genomen en heeft nog veel vakantiedagen openstaan. Hij wil deze nu al opnemen, waardoor wij een acuut probleem krijgen op de werkvloer: we hebben geen tijd om vervanging te regelen. Ben ik verplicht om hem zijn vrije dagen te laten opnemen?

Elke werknemer heeft het recht zijn vakantiedagen op te maken. U kunt dus niet zomaar deze of een andere vakantieaanvraag weigeren. Meestal zijn er wel afspraken gemaakt in de cao of het personeelshandboek over de wijze van vakantie opnemen. In uitzonderlijke gevallen mag u wel verlangen dat uw werknemer geen vakantie opneemt, maar dat moet een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang zijn. In alle gevallen moet u niet opgenomen, maar wel opgebouwde vakantiedagen aan het eind van het dienstverband uitbetalen.