Faq's
Laatst gewijzigd op: 16 april 2018 | Geschreven door: Hans Delissen

Kan mijn werknemer bepaalde werkzaamheden, die niet expliciet in de functieomschrijving zijn opgenomen, weigeren?

Nee, uw medewerker kan niet zonder slag of stoot werkzaamheden weigeren. Dit volgt uit het instructierecht van de werkgever, dit recht is vastgelegd in Artikel 660, Burgerlijk Wetboek, Boek 7. Dit zogeheten instructierecht houdt in, dat uw medewerker verplicht is zich te houden aan bepaalde instructies en voorschriften die u hem oplegt. Ook als het gaat om taken of werkzaamheden die niet direct in zijn of haar functieomschrijving staan. Natuurlijk moet dit wel binnen redelijke grenzen zijn. Zo zal een kantonrechter niet aan uw zijde staan, als u een kantoormedewerker stelselmatig vraagt zware fysieke arbeid te verrichten.

Wanneer mag een medewerker wel werk weigeren?

Let op: een medewerker mag wél weigeren bepaalde werkzaamheden uit te voeren als hij hier niet toe in staat is wegens ziekte of een handicap. Ook als het werkzaamheden betreffen die zijn of haar gezondheid kunnen schaden, mag de medewerker weigeren die werkzaamheden uit te voeren.