Faq's
Laatst gewijzigd op: 30 mei 2016 | Geschreven door: Hans Delissen

Mag de werkgever de OR meteen ontbinden wanneer er minder dan vijftig werknemers zijn?

Nee, de OR mag gewoon doorwerken tot het einde van de zittingstermijn. Dan houdt de OR van rechtswege op te bestaan, tenzij de werkgever hem vrijwillig in stand wil houden. Ook de grootte van een OR kan niet tussentijds gewijzigd worden: stijging of daling van het aantal werknemers heeft pas invloed na afloop van de zittingsperiode. Overigens heeft niet elke overschrijding van de getalsgrens meteen gevolgen; er moet sprake zijn van structurele groei of krimp van de onderneming.

Als er een wijziging in het aantal zetels nodig is, moet wel vóór de eerstvolgende verkiezingen het reglement van de OR worden aangepast. Daar kunt u de OR op wijzen.