Nieuws
Publicatiedatum: 28 juli 2014 | Geschreven door: buromiddeldorp
medewerkers behouden

Detachering telt mee voor quotum arbeidsbeperkten

Werkgevers hebben zich, in het kader van het Sociaal Akkoord en de daaruit voortgekomen Participatiewet, gecommitteerd om de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Lukt dat niet, dan treedt automatisch een quotum in werking dat werkgevers verplicht om een vast percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit arbeidsgehandicapten. Lange tijd was er onzekerheid of werknemers met een arbeidsbeperking die via een detacheringsconstructie worden ingeleend, mee zouden tellen voor dit aantal. Dat blijkt nu wel het geval te zijn, zo maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. Ook wanneer het quotum in werking treedt, zullen gedetacheerden meetellen.