Nieuws
Publicatiedatum: 18 maart 2019 | Geschreven door: buromiddeldorp

Enorme terugval aantal afspraken Participatiebanen

In 2018 zijn er in totaal in de marktsector slechts in 23% van de cao’s afspraken gemaakt over Participatiebanen. Dat is een flinke daling vergeleken met het jaar ervoor, in 2017 stond in maar liefst 32% van de cao’s afspraken over Participatiebanen. Zo bleek onlangs uit de Eindevaluatie cao-seizoen 2018 van de Algemene Werkgeversvereniging Nederlands (AWVN). Dit kan komen doordat er afspraken buiten de cao’s om worden gemaakt, of dat de nieuwe afspraken over grotere aantallen banen gaan. Wel geeft de AWVN aan te hopen dat het slechts om een tijdelijke terugval gaat, gezien het gevaar bestaat dat ook voor de marktsector de Inclusiviteitsheffing, opvolger van de Quotumheffing, geactiveerd wordt. Hierdoor wordt het mogelijk werkgevers te beboeten als zij niet voldoende Participatiebanen creëren.

Veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid

Het aantal afspraken over Participatiebanen mag dan tegenvallen, er is in de cao’s wel flink wat veranderd als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Afspraken over inzetbaarheid van medewerkers betreffen meestal afspraken over studiemogelijkheden. Ook staat in bijna 70 akkoorden (19%) een expliciete afspraak over een loopbaanscan, een loopbaancoach of een financiële scan. Dat was in 2017 nog maar 15%. Daarnaast worden er steeds meer afspraken gemaakt over mobiliteit, niet alleen binnen maar ook buiten de onderneming.