Nieuws
Publicatiedatum: 16 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Artificial Intelligence (AI)

Europees Parlement wil betere bescherming AI op de werkplek

Het Europees Parlement (EP) wil een betere bescherming van werknemers tegen Artificial Intelligence (AI) door het invoeren van strengere regels voor gebruik van AI op de werkplek en door emotieherkenning te verbieden. De impact van AI is nog een onontgonnen gebied en de ontwikkelingen gaan nu zo snel dat de gevolgen ingrijpender zijn dan we tot nu toe vermoeden. Dat schrijft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) op 9 juni op hun website. 

Voorstellen 

Het EP doet de volgende voorstellen om de werknemers beter te beschermen: 

  • Consultatie van de vakbonden voordat een AI-systeem met hoge risico’s op de werkplek wordt ingevoerd. De werknemers moeten hierover vooraf worden geïnformeerd en er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over het gebruik van het AI-systeem. 
  • De AI-wet mag fundamentele arbeidsrechten van de arbeidswetgeving niet ondermijnen, wel aanvullen. 
  • Het EP wil een volledig verbod op categorisering, biometrische identificatie en emotieherkenning op het werk. 

Verwacht wordt dat de onderhandelingen en de finale tekst eind 2023 is afgerond.