Nieuws
Publicatiedatum: 21 maart 2022 | Geschreven door: Hans Delissen

Kabinet komt voor zomer met visie op hybride werken

Ondanks het vervallen van het thuiswerkadvies vanwege corona ziet het kabinet een blijvende rol voor hybride werken. Voor de zomer komt het kabinet daarom met een visie onder de ronkende naam ‘Agenda voor de toekomst van hybride werken’. Dat schrijft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer van 21 maart.

SER-advies

Het nieuwe beleid zal mede gebaseerd zijn op het binnenkort te verwachten advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de effecten van hybride werken op de (mentale) gezondheid van werknemers, de organisatiecultuur en werkplekinrichting en over de noodzaak van aanvullende regels en fiscale maatregelen.

Aanvullend onderzoek

Ondertussen heeft de minister Capgemini extra onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat werknemers een arboproof thuiswerkplek als basisvoorwaarde zien en graag eenvoudig toegang willen tot de vertrouwenspersoon, de bedrijfsarts en naar keuze een coach, psycholoog of fysiotherapeut. Organisaties zien het kantoor verschuiven als collectieve werkplek naar ontmoetingsplek voor teams, die steeds vaker met een gezamenlijke fysieke of digitale dagstart beginnen.

Monitoring

Het kabinet merkt dat er in steeds meer cao’s afspraken worden gemaakt over thuiswerken. Maar niet alle organisaties vallen onder een cao. Daarom is er breder beleid nodig en wil de minister via de Nationale Arbeidsomstandighedenmonitor jaarlijks peilen hoe hybride werk wordt vormgegeven in organisaties. De monitor 2020 gaf al een duidelijk schot voor de boeg.

RI&E

Minister Van Gennip heeft aangegeven in het beleid extra aandacht te geven aan het aantal burn-out klachten, dat licht is toegenomen sinds het vele thuiswerken en aan fysieke onderbelasting, omdat we sinds corona van 6,6 naar 7,1 uur per dag zittend werk doen. Werkgevers zullen, in samenspraak met de ondernemingsraad, ook moeten kijken wat de risico’s zijn van hybride werken en hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Dat moet worden vastgelegd in de Risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E).

Fiscale tegemoetkomingen

Tot slot zal de minister kijken of de vier huidige fiscale tegemoetkomingen bij thuiswerk voldoende zijn:

  • de gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding voor bijvoorbeeld gebruik van een eigen bureaustoel, eigen laptop en water- en energiegebruik;
  • de gerichte vrijstelling ICT-voorzieningen, zoals mobiele communicatiemiddelen, computers en randapparatuur;
  • de gerichte vrijstelling arbovoorzieningen, zoals een ergonomische bureaustoel, beeldschermbril of voetenbankje;
  • de vrije ruimte van de werkkostenregeling voor andere thuiswerkgerelateerde kosten.